Om Fotoskolan

Fotoskolan Jönköping är en utbildning på JUNE FOLKHÖGSKOLA i Jönköping. Vi finns mitt i stan vid Resecentrum.

June folkhögskola - mitt i stan!
June folkhögskola – mitt i stan!

På Fotoskolan Jönköping får du en grund att bygga vidare på innan du går vidare – vart du än är på väg. Kanske tänker du dig söka till Yrkeshögskolan, söka jobb som fotoassistent, starta eget företag eller bara gå vidare med livet. Oavsett vilket får du med dig upplevelser och kunskap som kommer berika ditt liv. Du får möta proffesionella fotografer som är aktuella just nu inom olika delar av den fotografiska scenen. Du får skapa kontakter i fotobranschen som du senare kan bygga vidare på. Du får skapa utställningar på gallerier, konsthallarställer och offentliga platser. Du lär känna nya vänner som liksom du älskar bilder. Du gör din egen fotobok, startar upp en Portfolio med dina bilder, reser under ett par tre veckor som fotograf, gör praktik och jobbar med större bildprojekt –  att söka till Fotoskolan kan bli ditt bästa beslut på länge.

Vår utbildning ser aldrig likadan ut två år i sträck eftersom vi lever med i vad som händer i branschen. Som studerande har du också stora möjligheter att påverka ditt år på fotoskolan.

EMMA SVENSSON
EMMA SVENSSON – uppskattad gäst på Fotoskolan

VÅR SPECIALITET
Fotoskolan Jönköping har en styrka som gör oss lite speciella för en grundlägga fotografisk utbildning. Vi har goda kontakter inom den fotografiska branschen och kan ge dig en bra bild av hur livet som fotograf ser ut. Hos oss får du också gott om tid att jobba med arbetsprover till yrkeshögskolorna och andra högre utbildningar i både sverige och utomlands om du vill söka vidare. Fotoskolan är den plattform många unga fotografer behöver för att komma vidare i sin karriär och utveckling. Utbildningen berättigar givetvis till CSN.

KOMMERSIELL – REDAKTIONELL – GESTALTANDE – RÖRLIG BILD
Fotoskolan har stor bredd. Vi vill spegla olika uttryck som är aktuella idag. Framför allt vill vi ge dig chansen att upptäcka dig själv och ditt sätt att arbeta. Du får verktyg att utvecklas och uppgifter som gör att du hittar nya vägar i ditt bildskapande. Utbytet med andra som älskar bilder gör att du stimuleras och ser nya saker under din tid på Fotoskolan. Vi ger dig uppgifter inom olika genrer som ibland pushar dig att göra saker som är nya för dig. Det är ibland frustrerande men hjälper dig att se andra sidor i ditt bildskapande och utveckla ditt bildseende.

FOTOSKOLAN I KORTHET – UTDRAG UR VÅR UTBILDNINGSPLAN 2017

 1. ÖVERGRIPANDE MÅL

Den fotografiska bilden är central i utbildningen och det är alltid bilden som ska vara resultatet av det fotografiska arbetet. Därför lägger vi stor vikt vid komposition, innehåll, mening och budskap i bildanalysen. Målet är att utveckla det personliga bildspråket och bildseendet. Detta uppnås genom att ge den studerande rätt verktyg för att fördjupa och tydliggöra sitt eget berättande med fotografisk bild, att forma sitt eget bildspråk.
Målet med utbildningen är i förlängningen att ge de studerande nödvändiga kunskaper och erfarenheter för det fotografiska yrket samt för vidare studier inom fotografi.

Fotoskolan är en yrkesförberedande folkhögskoleutbildning. Den studerande skall få en bred kunskap om olika fotografiska genrer så som Bildjournalistik, Kommersiell fotografi och Gestaltande fotografi som konstform. Utbildningen är öppen för nya trender och strävar efter att ständigt följa den snabba utvecklingen inom fotobranschen. Därför kan innehållet förändras under pågående läsår.

Vi lägger stor vikt vid den personliga och sociala utvecklingen. Vi arbetar utifrån folkbildningens självbildningsideal, med en pedagogik och metodik som utgår från att alla bär med sig erfarenheter och kunskaper som är viktiga tillgångar för studiegruppen. Vi lägger lika stort värde i den studerandes personliga utveckling som den fotografiska utvecklingen.

 

 1. UTBILDNINGSBESKRIVNING

Bildanalysen är navet i utbildningen kring vilket en stor del av bildarbetet kretsar. En beskrivning av arbetsprocessen kan se ut så här: Arbetet startar i att den studerande får en fotouppgift. Idé- och planeringsarbete gör den studerande oftast enskilt. Under arbetets gång är gruppen och handledare ett bollplank och en referensmöjlighet. I samband med vissa längre uppgifter jobbar vi med WIP- avstämningar (work-in-progress). Arbetet avslutas i en redovisningen med bildanalys då den studerande får tillfälle att presentera, försvara och få feedback på bildarbetet.

Fotoskolans studerande får ta stort ansvar för sin utbildning och vi betraktar skolan som en arbetsplats där allt sker med ömsesidiga överenskommelser. Vår strävan är att ha högt i tak på utbildningen där allt kan ifrågasättas och diskuteras.

Utbildningen är uppdelad på 2 år som är fristående från varandra. Den studerande kan välja att endast studera ett år eller efter första året söka in till andra året.

 

Ämnen på schemat

 • BALK – Bemötande, allmänbildning, livsåskådning och kulturförståelse(Beröring, identitet, personlig utveckling, samtal om livets stora frågor, allmänbildande religionskunskap, kulturförståelse, egen bakgrund, ”roots”, framtid, drömmar, grupparbete och individuellt arbete, quiz, frågesport, samhällsorientering, mediabevakning)
 • Bild och budskap (Bildanalys, syfte, metoder, bild, betraktare, fotograf, beställare, boken ”Bild & Budskap”, redovisningar av uppgifter)
 • Digital Bild(verktyg, mjukvaror, olika bildbehandling, printteknik, filformat, färglära, uppgifter, testbilder att jobba med, retusch)
 • Fotografisk bild(Kamerateknik, exponeringsteknik, analog fotografering, komposition, fotografiska grunder, bildberättelse, bildspel, redaktionell bild, konstnärlig fotografi, kommersiell fotografi, utrustning, reportage, porträttfotografering, många varierande uppgifter)
 • Fotohistoria(Historiska bilder, betydelsefulla dåtida och samtida fotografer, dokumentärer, grupparbeten, individuella uppgifter och studiebesök)
 • Ljussättning och studioteknik(Studioarbete, ljussättningsteknik, produkt- och materialkunskap, teknisk bildanalys, grupparbete, uppgifter med olika ljus och teknik, gästföreläsare, workshops)
 • Medieteknik (Digitala medier, traditionell medieteknik, sociala medier, kommunikation, produktion och publiceringsteknik, trender)
 • Rörlig bild (Film, teknik, koncept, ljud, ljus, redigering, storyboard, rekvisita, intervjuteknik, dramaturgi, gästföreläsare)
 • Vi är Fotografer(Marknadsföring, etik, lagar och regler, upphovsrätt, varumärke, deadlines, avtal, samarbete, kundkontakt, prissättning, uppdrag, bokföring, driva egen näringsverksamhet, frilans, söka jobb, sälja bilder, publicera bilder, skapa böcker, skapa webbplats, gästföreläsare etc.) 
 1. ANSÖKAN/ANTAGNINGSVILLKOR

Vi kräver ingen tidigare utbildning inom fotografi, däremot skall den sökande ha goda förkunskaper i fototeknik och bildframställning för att bli antagen till utbildningen. Det är viktigt att ansökan är så genomarbetad som möjligt för att slippa skicka in kompletteringar i efterhand.
Du söker med

 • 5 bilder i A4 storlek varav 1 skall vara en porträttbild och 4 valfria motiv.
 • Du kan skicka fysiska printar eller digitala filer som håller 300ppi i A4-storlek.
 • Ett personligt brev där du berättar lite om dig själv och om varför du söker till Fotoskolan och vilka förväntningar du har på utbildningen.
 • En liten bild på dig själv typ passbild-storlek.
 • Bifogade betyg/intyg från skola.

Sista ansökningsdag till utbildningen är den 2 maj.
Efter bedömning av inkomna ansökningar kallas ett antal sökande till en dag med intervjuer och information. På grundval av ansökningshandlingar, bilder och intervjuer görs den slutliga antagningen där innevarande års studerande är involverad tillsammans med lärarna på fotoskolan. Därefter lämnas besked om antagning. 

 

Natanael Johansson nominerad i Årets Bild 2013
Natanael Johansson – Årets Bild 2013

 

Här får du möta gästföreläsare som toppar utbildningen med viktig inspiration och erfarenheter från olika uppdrag. I år har vi haft besök av Göran Segeholm, Maja Spasova, Cecilia ”Cissi” Jonsson, ”Genusfotografen” Tomas Gunnarsson, Lisa Hasselgren, Johan Westin, Patrik Larsson, Gustav Hugosson och Andreas Nilsson. Andra som varit här som föreläsare är Anna Mattsson, Thomas Wågström, Sanna Sjöswärd, Karolina Henke, Anders Petersen, Pieter ten Hoopen, Thron Ullberg, Elisabeth Olsson-Wallin, Jan Grarup, Oscar Poulsen, Oscar Mattsson, Anna von Brömssen, Daniel Månsson, Eva-Terez Göhlin, Anders Jensen, Helga Härenstam, David Holmström, och Sven Prim samt representanter från fotobranschen.

Sophie testar analogt Bild: Maja J
Sophie testar analogt Bild: Maja J

Du får också genomföra en projektresa till ett annat land. Du bestämmer resmål och lägger upp arbetet. Vi stöttar dig och ger dig tips och råd när det behövs. När du kommer hem från resan är det dags att jobba fram en examensutställning. Vi har ställt ut på några olika platser de senaste åren: Arbetets museum, Norrköping (2008-2010), Galleri KG52 (2009-2010) och Galleri Kontrast (2011-2013) i Stockholm.

Sammantaget får du uppleva mycket under ditt år på Fotoskolan.Vi hoppas det ska ge dig den grund du behöver för att söka andra utbildningar eller vilken väg du nu bestämmer dig för.

Bild: Maja Johansson 2013
Bild: Maja Johansson 2013

Här kan du ladda ner hela Utbildningsplan Fotoskolan Jönköping

 


Leave a Reply